Over

Venko Fund is een gesloten investeringfonds, gevestig in Nederland. Het fonds investeert in wereldwijde kansen met een hoge toegevoegde waarde. Met onze brede ervaring, kennis en financiele middelen, identificeren we uitgekiende investerings mogelijkheden, waarbij we een optimale waarde creëren voor een selecte en beperkte groep investeerders in het Fonds.

Strategie

Het Fonds monitors, onderzoekt en evalueert op systematisch wijze potentiele investerings mogelijkheden. Voordat een feitelijke inverstering wordt gedaan, onderzoekt ons team de mogelijke risico’s van de investeringskans, met een directe focus op een zogenaamde “downside analysis”, waarbij met name wordt gekene naar de verschillende mogelijke negatieve scenario’s die de waarde van de investering onder druk zou kunnen zetten. Ons team begrijpt de operationele en strategische uitdagingen en kansen van bedrijfsmatige investeringen, en we hebben een duidelijke focus op die investeringen met een sterk groeipotentieel en waarde creatie.

Activa

  • Area: global
  • Assets: Onroerend goed, effecten, digitale activa, projecten met private equity en durfkapitaal.
  • Target: Kansen met toegevoegde waarde en belangrijke projecten met groeipotentieel
  • Term: investeringscyclus op middellange en lange termijn